<delect id="mmftd"></delect>
<label id="mmftd"><div id="mmftd"></div></label>
<delect id="mmftd"></delect>
        教師招聘考試:微信3027297

        “臨沂教師編考試” 的搜索結果,共1條

        2023年臨沂教師招聘考試教育基礎知識每日練習(0929)
        2023年臨沂教師招聘考試教育基礎知識每日練習(0929)

        1.我國近代教育史上使用時間最長的學制是【??】A. 壬寅學制B. 癸卯學制C. 壬戌學制D. 壬子癸丑學制2.不屬于平時考查的方式有【??】...

        激情 黄 +色+成+人
        <delect id="mmftd"></delect>
        <label id="mmftd"><div id="mmftd"></div></label>
        <delect id="mmftd"></delect>